Hà Nội

Hà Nội

các máy gia công - Máy CNC AS-1325S - Máy cắt Laser cao cấp - máy mài bóng mica ...

- Máy in phun khổ 3.2m YF-4000 - máy in Hifi

Nhiều máy được lắp hàng năm - Máy in phun khổ lớn 3.2m TW3308, YF-7000 - Máy in HIFi: 1700s ...

CTY Quảng cáo Nam á - 02 máy in FORTUNE YF-4000, YF-7000 - 03 máy in Hifi 1700s, 2000s ...

CTY Quảng cáo Hà Nội mới các máy đang sử dụng - 02 máy in 3200mm: YF-4000, YF-7000 - 02 máy Hifi YF-1700s ...

0983.821.809
Mr:Thành