Phần mềm

Phần mềm

1/ Phần mềm máy in Fortune YF-4000/ YF-6000/ YF-7308

– Maintop YF-4000/ YF-7000

– USB driver

Config Maintop

2/ Phần mềm máy YF-7000, cap quang 510-35/50pl

– YF-7000, 508GS -12pl

3/ Phần mềm máy Hifi verson 1.9

YF-2000s/ 1700s Epson Dx5/Dx7

Phần mềm máy Hifi 2.4

4/ Phần mềm máy Laser

5. Download Phần mềm Konica 3308 , 3304

0983.821.809
Mr:Thành